Katalogerna <body> <h1>Engkvist trading säljer köper bilar lastbilar antikviteter konst maskiner exklusiva möbler</h1><br> <p> Vi säljer köper bilar lastbilar antikviteter konst maskiner och exklusiva möbler. We sell cars trucks antiques art machines and exclusive furniture. </p> <br><br> Välkommen till Engkvist Trading! Vi arbetar globalt med tradingverksamhet och har specialiserat oss på fordonsmarknaden samt på antikviteter & konst. Vi har en lång erfarenhet av tradingverksamhet och har därför ett stort internationellt kundnät där vi kan erbjuda exklusiva och unika objekt. Navigera vidare på sidan genom menyn ovan för att se vad som erbjuds för tillfället. Kontakta oss för eventuella frågor eller önskemål. Tel: +46 42 139894, Mobil: +46 705 307070 E-mail: engkvist.trading@telia.com Lastbilar i lager är Scania 124L Euro III, Scania P94 Hästtransport, Volvo FM7, Volvo F12. Alltid exklusiva bilar i lager och för beställning som mercedes, bmw, jaguar, audi, ferrari, porsche, cadillac med flera. Vi säljer exklusva möbler och antikviteter som komsta stenbord, kistebord, shang-hai, myran stolar. Även exklusiv konst med bland annat konstnärerna Lindom Liljefors, Åke Vikström, Roland Svensson, Peter Dalh, Max Pappa, Agust Puitz etc. Oljemålningar samt Akvarell. Welcome to Engkvist Trading! We speak swedish and english. We working global with trading-activity and our specialty is the vehiclemarket, antiques and arts. We got a long experience of trading-activity and a large client circle there we can offer exclusive and unique objects. Navigate further on with the menu above to see what we offer today. Please contact us if You got any questions or desires. Tel: +46 42 139894, Cell: +46 705 307070 E-mail: engkvist.trading@telia.com Trucks in stock Scania 124L Euro III, Scania P94 Horsetransport, Volvo FM7, Volvo F12 Always exclusive cars in stock and for ordering like mercedes, bmw, jaguar, audi, ferrari, porsche, cadillac etc. We sell exclusive furniture and antiques like komsta stonetable, chesttable, shang-hai, and luxery chairs. Also exclusive arts with among others like Lindom Liljefors, Åke Vikström, Roland Svensson, Peter Dalh, Max Pappa, Agust Puitz etc. oil painting and watercolour. </body>